Кансультацыі

Графік  правядзення кансультацый

настаўнікам-дэфектолагам спецыяльнай групы Война В.М.

у 2023/2024 навучальным годзе

п/п

Дата

правядзення

Час  правядзення

Тэма кансультацый

Кансультацыя адрасавана

1

12.09.2023/

26.09.2023

17.00-18.00

Артыкуляцыйная гімнастыка дома, як правільна яе правесці?

бацькам

2

10.10.2023/

24.10.2023

17.00-18.00

Роля дыдактычных гульняў і лексічных практыкаванняў у замацаванні і актывізацыі слоўніка дзяцей

выхавальнікам дашкольнай адукацыі

3

08.11.2023/

21.11.2023

17.00-18.00

Роля графаматорных навыкаў у дзяцей старшага ўзросту

бацькам

 

4

05.12.2023/

19.12.2023

17.00-18.00

Роля станоўчых эмоцый у развіцці мовы і ў ранняй прафілактыцы маўленчых парушэнняў у дзяцей ранняга ўзросту

выхавальнікам дашкольнай адукацыі

5

09.01.2024/

23.01.2024

17.00-18.00

“Роля маўленчых практыкаванняў у развіцці дыялагічнай мовы дашкольніка”.

бацькам

6

06.02.2024/

20.02.2024

17.00-18.00

Як размаўляе Ваша дзіця?

бацькам

7

05.03.2024/

19.03.2024

17.00-18.00

Сродкі развіцця дробнай маторыкі рук у дзяцей з ЦПМ

выхавальнікам

дашкольнай адукацыі

8

09.04.2024/

23.04.2024

17.00-18.00

Казка ў развіцці маўлення дзіцяці

бацькам

9

07.05.2024/

21.05.2024

17.00-18.00

Маўленчая падрыхтоўка дзяцей да школьнага навучання

бацькам

 

Графік  правядзення кансультацый

настаўнікам- дэфектолагам  ПКПД Война В.М.

у 2023/2024 навучальным годзе

п.п.

Дата

правядзення

Час

правядзення

Тэма

кансультацый

Кансультацыя

адрасавана

 

12.09.2023/

26.09.2023

16.00-17.00

Што такое фанематычны слых?

Бацькам

 

10.10.2023/

24.10.2023

16.00-17.00

Гук [Р]. Пастаноўка гука [Р]

Навучэнцам, якія не залічаны ў ПКПД

 

08.11.2023/

21.11.2023

16.00-17.00

Прыёмы ўзбагачэння слоўнікавага запасу дзяцей малодшага школьнага ўзросту

Педагагічным работнікам

 

05.12.2023/

19.12.2023

16.00-17.00

Гук [Р]. Аўтаматызацыя гука [Р]

Навучэнцам, якія не залічаны ў ПКПД

 

09.01.2024/

23.01.2024

16.00-17.00

Спісванне без памылак

Бацькам

 

06.02.2024/

20.02.2024

16.00-17.00

Развіццё графа-маторных навыкаў у дзяцей малодшага школьнага ўзросту

Педагагічным работнікам

 

05.03.2024/

19.03.2024

16.00-17.00

Фарміраванне ў дзяцей лексіка-граматычнага боку маўлення

Педагагічным работнікам

 

09.04.2024/

23.04.2024

16.00-17.00

Дысграфія і дыслексія: хто вінаваты і што рабіць?

Бацькам

 

07.05.2024/

21.05.2024

16.00-17.00

Гук [Р]. Аўтаматызацыя гука [Р] у звязным маўленні

Навучэнцам, якія не залічаны ў ПКПД

 

Кансультацыя

Аўторак (другі і чацвёрты) - 16.00-17.00

                                                                 (індывідуальна, па запыту бацькоў)

Чаму дзіця  гаворыць   няправiльна?

Кансультацыя    для   бацькоў

 “Чаму дзіця  гаворыць   няправiльна?”

Мова- адзін з найбольш магутных фактараў і стымулаў развіцця дзіцяці. Гэта абумоўлена выключнай роляй, якую яна адыгрывае ў жыцці чалавека. Дзякуючы мове людзі паведамляюць думкі, жаданні, перадаюць свой жыццёвы вопыт, узгадняюць дзеянні. Яна служыць асноўным сродкам зносін паміж людзьмі. Мова адначасова - неабходная аснова мыслення і яго прылада. Разумовыя аперацыі (аналіз, сінтэз, параўнанне, абагульненне, абстракцыя і іншыя) развіваюцца і ўдасканальваюцца ў працэсе авалодання мовай. Ад узроўню маўленчага развіцця залежыць агульнае інтэлектуальнае развіццё. Гаворка выступае як сродак рэгуляцыі псіхічнай дзейнасці і паводзін, арганізуе эмацыйныя перажыванні. Развіццё мовы аказвае вялікі ўплыў на фарміраванне асобы, валявыя якасці, характар, погляды, перакананні. Можна сказаць, што мова чалавека - гэта яго візітная картка. Мова дзіцяці адлюстроўвае сацыяльнае асяроддзе, у якім ён расце. Дзеці з парушэннем мовы ўваходзяць у групу рызыкі па адаптацыі да школы.

Для нармальнага станаўлення маўленчай дзейнасці неабходныя пэўныя ўмовы псіхічнага развіцця. Перш за ўсё, неабходна, каб у дзіцяці:

 • дасягнулі пэўнай ступені сталасці розныя структуры галаўнога мозгу;
 • правільна і каардынавана працавалі галасавыя і дыхальныя сістэмы, органы артыкуляцыі;
 • былі досыць развіты слых і зрок, рухальныя навыкі, эмоцыі;
 • фармавалася патрэба ў зносінах.

Авалоданне маўленчай дзейнасцю прадугледжвае:

 • здольнасць гаварыць;
 • здольнасць разумець сказанае.

Складанае шматузроўневае развіццё мовы і маўленчай дзейнасці абумоўлівае разнастайнасць яе парушэнні. Засмучэнні гаворкі як сацыяльная функцыя абмяжоўвае перш за ўсё магчымасць адаптацыі чалавека. Маўленчыя парушэнні адбіваюцца на агульным развіцці дзіцяці, на фарміраванні псіхічнай дзейнасці, яны абмяжоўваюць пазнавальныя магчымасці і эмацыйныя праявы, могуць спараджаць непажаданыя асабістыя якасці і асаблівасці паводзінаў, парушаць міжасобасныя адносіны.

Праявы маўленчых парушэнняў:

 • парушэнне гукавымаўлення: няправільнае артыкуляванне гукаў, пропускі, замена гукаў;
 • парушэнне складовай структуры слова: перастаноўка, пропуск або даданне складоў і гукаў;
 • лексічныя недахопы: бедны слоўнікавы запас, парушэнне варыятыўнага выкарыстання слоў, неразуменне значэння і сэнсу слова;
 • няправільнае граматычнае афармленне выказвання: няправільныя канчаткі слоў, памылкі ва ўтварэнні слоў, ва ўжыванні прыназоўнікаў;
 • парушэнне звязнага выказвання: разгортвання, планавання, прагназавання выказвання і інш.;
 • мелодыка-інтанацыйныя недахопы: адхіленні ў голасападачы, парушэнне сілы, вышыні, тэмбру голасу, парушэнне выразных сродкаў вуснай мовы;
 • тэмпа-рытмічныя недахопы: паскораны або запаволены тэмп маўлення, запінкі, неабгрунтаваныя прыпынкі ў мове, скандаванне гукаў і слоў і інш.;
 • беднасць выразных сродкаў вуснай мовы;
 • парушэнне зносін.

Адхіленні ў развіцці мовы можа выяўляцца ў парушэнні здольнасці як казаць, так і разумець.

Засмучэнні мовы могуць выяўляцца ізалявана або ў розных камбінацыях.

Розны па ступені цяжар адхілення ад узроставых нормаў развіцця мовы  дзіцяці-дашкольніка  вызначаюцца прычыны, якія маюць альбо біялагічны, альбо сацыяльны характар, які ўздзейнічаюць на дзіця непасрэдна або апасродкавана, пачынаючы з цяжарнасці   маці, дзяцінства, ранні, малодшы ці старэйшы дашкольны ўзрост. Узнікаючы як  сродак ўздзеяння шырокага спектру прычын, маўленчыя парушэнні маюць пэўны механізм адукацыі.

Арганічныя парушэнні ўзнікаюць пры парушэнні  механізмаў у цэнтральнай або перыферычнай часткі маўленчага апарата. Яны могуць быць абумоўлены:

 • недастатковай ступенню сталасці кары галаўнога мозгу;
 • адхіленні ў будынку і каардынаванай працы галасавой і дыхальнай сістэмы, органы артыкуляцыі.

Прычыны (траўмы, інтаксікацыі, генетычныя, сасудзістыя захворванні і інш.) Уздзейнічаюць на сам біялагічны субстрат (галаўны мозг), змяняючы ход маўленчага развіцця. Часовыя тэрміны - перыяд унутрычэраўнага развіцця, дзіцячы, ранні, дашкольны ўзрост. У залежнасці ад месца ўздзеяння пашкоджанага фактару вылучаюць  маўленчыя парушэнні цэнтральнага (пры паражэнні цэнтральнай  нярвовай сістэмы) і перыферычнага характару ​​(пры паражэнні або анамаліі галасавога, дыхальнага або артыкуляцыйнага апарату).

Функцыянальныя парушэнні ўзнікаюць з прычыны ўздзеяння сацыяльных прычын: саматычнай аслабленасці (хваравітасці дзіцяці), педагагічнай занядбанасці, стрэсаў і псіхічных захворванняў, сацыяльнай або эмацыйнай дэпрывацыі (пры недастатковасці эмацыйнага, маўленчых зносін і кантактаў з дарослымі, асабліва з маці і блізкімі людзьмі).

Адхіленні маўленчага развіцця маюць свае асаблівасці ў кожным узроставым перыядзе. Ацэньваючы недахопы ў маўленчым развіцці, важна ўлічваць узрост дзіцяці, у якім з'явілася засмучэнне; прычыны, непасрэдна якія выклікалі адхіленне; наяўнасць умоў; комплексны аналіз лінгвістычных характарыстык няправільнай гаворкі. З гэтай мэтай на працягу першых двух тыдняў карэкцыйна-педагагічнай працы настаўнік-лагапед праводзіць дэталёвае абследаванне маўленчага і псіхічнага развіцця дзіцяці і атрымлівае анамнестычныя звесткі пра яго развіцці з медыцынскай дакументацыі, гутарак з бацькамі і выхавацелямі.

Развіццё маўленчай сістэмы характарызуецца як паслядоўнае і скачкападобнае адначасова. Найбольш інтэнсіўнае развіццё звёнаў маўленчай сістэмы адбываецца ў пэўныя ўзроставыя тэрміны, так званыя крытычныя перыяды: 1-2 гады, 3 гады і 6-7 гадоў. У гэты час адзначаецца падвышаная няўстойлівасць нярвовых механізмаў маўленчай дзейнасці і ўзнікае рызыка з'яўлення парушэнняў.  Крытычныя перыяды развіццю мовы граюць  ролю фактары, яны могуць быць самастойныя  і магчыма іх спалучэнне з іншымі неспрыяльнымі фактарамі - генетычныя захворванні, саматычная аслабленнасць, дысфункцыя з боку нярвовай сістэмы дзіцяці (стамляльнасць, узбудлівасць, празмерная рухальная актыўнасць, недахопы адвольнай  увагі і інш.).  Большасць дзяцей з маўленчымі засмучэннямі маюць патрэбу ў дапамозе спецыялістаў рознага профілю: псіханеўралогія, стаматолага, педыятра і г.д., таму можна лічыць аксіёмай, што комплекснае ўздзеянне спецыялістаў рознага профілю дае аптымальныя вынікі пры ліквідацыі любога хваробы!

Асноўныя напрамкі пры мадэляванні настаўнікам-лагапедам індывідуальнай праграмы заняткаў вызначаюцца:

1) структура маўленчага парушэння ў дзіцяці;

2) складанасць маўленчай дзейнасці;

3) значэнне дзейнасці для псіхічнага развіцця;

4) сучасныя патрабаванні да педагагічнай працы з дашкольнікамі.

свернуть

Сродкі развіцця дробнай маторыкі рук у дзяцей з парушэннем мовы

Кансультацыя для выхавальнікаў 

“Сродкі развіцця дробнай маторыкі рук у дзяцей з парушэннем мовы”

У большасці дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту адначасова з парушэннем мовы адзначаецца- недастатковы ўзровень сфарміраванасці не толькі агульнай маторыкі, але і тонкіх рухаў пальцаў рук. Адставанне ў развіцці тонкай маторыкі рук у дашкольнікаў перашкаджае авалоданню імі навыкамі самаабслугоўвання, абцяжарвае маніпуляцыі рознымі дробнымі прадметамі, стрымлівае развіццё некаторых відаў гульнявой дзейнасці. Усё гэта абумоўлівае неабходнасць спецыяльнай мэтанакіраванай работы па карэкцыі і развіццю тонкіх каардынацыйных рухаў рук і ручной спрыту ў цэлым для дадзенай катэгорыі дзяцей.

Фарміраванне рухальных функцый адбываецца ў працэсе ўзаемадзеяння дзіцяці з навакольным прадметным светам, праз навучэнне ў працэсе яго зносін з дарослымі. Акрамя таго, рухальная актыўнасць дзіцяці, якая спрыяе развіццю тонкіх рухаў пальцаў рук аказвае стымулюючы  ўплыў на маўленчую функцыю дзіцяці, на развіццё мовы.

Слоўнае суправаджэнне з боку дарослага прадметных дзеянняў дзіцяці з называннем прадметаў, іх уласцівасцяў, прызначэння і пазначэннем ў прасторы, паслядоўнасці ў характары выкананых дзеянняў садзейнічае засваенню роднай мовы і развіццю ўласнай мовы дзіцяці.

Акрамя таго, дзеянні з прадметамі у адрозненне ад звычайных гімнастычных практыкаванняў ўсведамляюцца і прымаюцца дзецьмі дзякуючы іх нагляднасці і практычнай накіраванасці як неабходныя ім. У дзяцей павышаецца матывацыя да такіх заняткаў, выяўляецца асэнсаванасць пры выкананні заданняў.

Для развіцця мелкай маторыкі рук можна выкарыстоўваць розны спартыўны інвентар і некаторыя дробныя прадметы: скакалкі, мячы, гімнастычныя палкі, кольцы, палачкі, сцяжкі, уцяжараныя мяшэчкі.

Знаёмства дзяцей з новымі практыкаваннямі ажыццяўляецца на фізкультурных занятках. Далейшае фарміраванне тонкіх рухаў рук, удасканаленне рухальных навыкаў ажыццяўляецца падчас гімнастыкі, фізхвілінак, прагулак.

Значнае месца ў рабоце з дзецьмі па развіцці мелкай маторыкі рук адводзіцца практыкаванням з малымі мячамі: рознымі па памеры, матэрыялу, расфарбоўцы, фактуры, структуры, функцыянальнаму прызначэнню. Такая разнастайнасць малых мячоў,

па-першае, дазваляе ўлічваць індывідуальныя, узроставыя, фізічныя асаблівасці дзіцяці;

па-другое, праз зрокавую і тактыльную адчувальнасць у працэсе дзеянняў дзіця навучаецца параўноўваць прадметы;

па-трэцяе, дзеці знаёмяцца з назвамі канкрэтных дзеянняў, розных прыкмет і ўласцівасцямі прадметаў, а пазней могуць самастойна даць разгорнутае апісанне розных мячоў і выконваць з імі маніпуляцыі.

На пачатковым этапе замест мяча можна выкарыстоўваць уцяжараны мяшочак, запоўнены сыпкім матэрыялам (пажадана не пяском). Мяшочак напаўняецца не надта шчыльна, ён не павінен быць тугім. Мяшочак зручней, чым мяч, лавіць адной рукой, пры падзенні на падлогу ён не каціцца, дзіця лепш адчувае яго ў руцэ.

Можна выконваць і такія практыкаванні. Практыкаванні ў перакладанні прадмета.

 1. Асноўная стойка, мяшочак у правай руцэ. На рахунак 1-2 - рукі ў бакі -удох; 3-4 - рукі ўніз перад сабой (або за спіну), мяшочак перакласці ў левую руку - выдых. Тое ж, мяшочак у левай руцэ.
 2. Асноўная стойка, мяшочак у правай руцэ. На рахунак 1 - рукі ў бакі; 2 кіравала сагнутую нагу падняць, спіна прамая; перакласці мяшочак пад каленам у левую руку; 3 - рукі ў бакі, нагу апусціць; 4 - зыходнае становішча. Тое ж, але сагнуць і падняць левую нагу.
 3. Становішча седзячы, ногі паасобку, мяшочак у правай руцэ ў сцягна. На рахунак 1 -руки ў бакі - удых; 2-3 - нахіл да левай нагі, перакласці мяшочак у левую руку - выдых; 4 - і т. Д. Тое ж, нахіл да правай нагі.
 4. Практыкаванні ў падкіданні прадмета, перакідванні і лоўлі (жангліраванне адным прадметам).
 5. Стойка ногі паасобку, мяшочак у правай руцэ. На рахунак 1-2 - падкінуць мяшочак перад сабой, злавіць яго двума рукамі; 3-4 - тое ж. Тое ж, мяшочак у левай руцэ.
 6. Стойка ногі паасобку, мяшочак у правай руцэ. На рахунак 1-4 - падкінуць перад сабой мяшочак, зрабіць бавоўна, злавіць мяшочак двума рукамі. Тое ж, мяшочак у левай руцэ.
 7. Стойка ногі паасобку, мяшочак у правай руцэ. На рахунак 1-4 - падкідваць мяшочак і лавіць правай рукой; то ж левай рукой.
 8. Практыкаванні ў кіданні і лоўлі прадметаў у парах.
 9. Кіданне і лоўля мяшочкаў двума рукамі, дзеці стаяць на адлегласці 2-4 м адзін ад аднаго.
 10. Перакідванне мяшочка адзін аднаму адной рукой. Тое ж іншай рукой
 11. Адначасовы кідок мяшочкаў адзін аднаму двума рукамі з наступнай іх лоўляй.
 12. Групавыя практыкаванні ў перадачы, падкіданні і лоўлі прадмета. Дзеці сядзяць па-турэцкі па крузе. Перадача мяшочкаў адзін аднаму пад музычнае суправаджэнне. Музыка змаўкае - перадача спыняецца з аднаўленнем музыкі гульня працягваецца.
 13. Дзеці стаяць па крузе, вядучы - у цэнтры з мяшочкам у руках. Падкідваючы мяшочак ўверх, вядучы называе імя аднаго з гульцоў, той павінен злавіць мяшочак. Злавілі становіцца водзячы.

Навыкі, сфармаваныя ў практыкаваннях з уцяжаранымі мяшэчкамі, пераносяцца затым на аналагічныя практыкаванні з іншымі прадметамі: з гумовымі мячамі, кольцамі і т. д. Кольцы вырабляюцца дыяметрам 20-25 гл, таўшчынёй 0,5-1 см. Яны могуць быць драўляныя ці пластмасавыя. Можна вырабіць нават з фанеры або тоўстага кардона, абматаўшы іх якім-небудзь матэрыялам.

Выкарыстанне практыкаванняў з рознымі дробнымі прадметамі дазваляе дзіцяці з маўленчымі парушэннямі  дасягаць прыкметных вынікаў у развіцці рухальнай сферы і стымулюе яго маўленчую функцыю.

свернуть

Роля  маўленчых практыкаванняў у развіцці дыялагічный мовы дашкольнікаў

Кансультацыя для выхавальнікаў дашкольнай адукацыі

“Роля  маўленчых практыкаванняў

у развіцці дыялагічный мовы дашкольнікаў”

Мова - гэта сродак разумення навакольнага, разумовыя, эмацыйныя і аналітычныя здольнасці чалавек. Усе псіхічныя працэсы ў дзіцяці: памяць, увага, уяўленне, мысленне, адвольныя паводзіны развіваюцца з прамым удзелам мовы. Развіваць  дробнаю маторыку можна праз нанізванне кольцаў пірамідкі, выкладванне мазаікі, палачак...

З палачак можна выкласці дарожку, домік, плот, ялінку. Спачатку трэба даваць дзецям буйныя палачкі (памерам з простай аловак), паступова памяншаючы іх памер да падліковай палачкі, а затым і запалкі. Пры гэтым важна вучыць дзяцей правільна захопліваць прадметы трыма пальцамі (вялікім, паказальным і сярэднім). Акрамя практыкаванняў з прадметамі, развіццё дробнай маторыкі таксама ажыццяўляецца ў гульнях пальцамі ( «Сарока, ладачкі, Каза») і ў спецыяльных практыкаваннях, у якіх выхавальнік па чарзе падымае і апускае ўсе пальцы спачатку адной, а затым другой рукі дзіцяці, праводзіць згінанне і разгінанне пальцаў і т. в.

 Вялікі ўплыў на развіццё мовы дзяцей аказваюць гульні, зместам якіх з'яўляецца інсцэніраванне якога-небудзь сюжэту, так званыя гульні-драматызацыі. Карагодныя гульні і гульні са спевамі спрыяюць развіццю выразнасці мовы і ўзгодненасці слоў з рухамі. Падобныя гульні фарміруюць таксама адвольнае запамінанне тэкстаў і рухаў.

 У чым заключаецца сувязь рухаў пальцаў рук і мовы?

 Руху пальцаў рук гістарычна, у ходзе развіцця чалавецтва апынуліся цесна звязанымі з маўленчай функцыяй.

 Першай формай зносін першабытных людзей былі жэсты, паступова яны сталі спалучацца з выкрыкамі. Прайшлі тысячагоддзі, пакуль развілася слоўная мова, але яна доўгі час была звязана з жэстамі.

 Самі рухі  пальцаў рук паступова ўдасканальваліся - з пакалення ў пакаленне людзі выконвалі ўсё больш тонкую і складаную працу. У сувязі з гэтым адбывалася павелічэнне плошчы рухальнай праекцыі рукі  чалавека. Так развіццё функцый рукі і мовы ў людзей ішло паралельна.

 Прыкладна такі ж ход развіцця гаворкі дзіцяці. Спачатку пачынаюць развівацца руху пальцаў рук, калі ж яны дасягаюць дастатковай тонкасці, пачынаецца развіццё славеснай мовы. Развіццё рухаў пальцаў рук як бы падрыхтоўвае глебу для наступнага фарміравання мовы.

Авалоданне дыялагічнай  мовай - гэта адна з галоўных задач маўленчага развіцця дашкольнікаў. Яе паспяховае вырашэнне залежыць ад многіх умоў (маўленчага асяроддзя, сацыяльнага асяроддзя, сямейнага дабрабыту, індывідуальных асаблівасцяў асобы, пазнавальнай актыўнасці дзіцяці і да т.п.), якія неабходна ўлічваць у працэсе мэтанакіраванага маўленчага выхавання. Вопыт маўленчых зносін з дарослым дзіця пераносіць у свае ўзаемаадносіны з аднагодкамі. У дашкольніка ярка выяўлена патрэба ва ўвазе аднагодка, жаданне данесці да партнёра мэты і змест сваіх дзеянняў.

Гульня - важны і істотны складальнік  жыцця дзяцей у дзіцячым садзе. Гульні можна ўключаць не толькі ў занятках і ў сумеснай дзейнасці выхавальніка з дзецьмі, але і ў самастойнай дзейнасці дзецях.

У гульні ў дзяцей фарміруюцца:

-уменні карыстацца ў дыялогу рознымі відамі  рэплік (пытанні, паведамленні, падахвочванні) і адпаведныя ім у адказ рэакцыі.

-уменні  выконваць элементарныя правілы паводзін у дыялогу:

- выконваць чарговасць ў гутарцы:

 - выслухоўваць суразмоўцы, не перапыняць, падтрымліваць агульную тэму размовы, не адцягвацца ад яе,

 - не гаварыць з поўным ротам,

- гаварыць спакойна, добразычлівым тонам.

Таму неабходна:

 1. Развіваць у дзяцей цікавасць да гульні, выхоўваць уменне самастойна заняць сябе гульнёй (індывідуальнай і сумеснай з аднагодкамі).
 2. Развіваць дыялагічныя зносіны ў сюжэтна - ролевай гульні не прама, а аказваючы развіваючы ўплыў на саму гульню праз стварэнне прадметна-гульнявога асяроддзя, праз удзел дарослага ў дзіцячых гульнях у якасці партнёра.
 3. Уключаць у гульні па любой тэматыцы эпізодаў «тэлефонныя размовы», розныя персанажы для актывізацыі ролевага дыялогу.

Дыялагічная  мова - найбольш простая, натуральная форма зносін, якая да сямі гадоў павінна быць практычна сфарміравана. Менавіта праз дыялогавыя  зносіны трэба вучыць дзяцей самаарганізацыі, самадзейнасці, самакантролю. Мэтанакіраванае выкарыстанне гульнявых прыёмаў дапаможа  павысіць эфектыўнасць працэсу фарміравання дыялагічных уменняў у дашкольнікаў.

Развіццё дыялагічным мовы дашкольнікаў ў гульні.

Практыкаванні для развіцця мовы дашкольнікаў:

 Загадка.

 Гульня падыходзіць дзецям трох-сямі гадоў.

Разгадванне загадак. У загадках даюцца больш яркія прыкметы з'яў і прадметаў, якія маюць сціснутую форму. Угадвання загадак развівае ў дзяцей здольнасць аналізаваць, абагульняць, рабіць высновы і ўмець вылучаць тыповыя прыкметы прадмета. Асобныя загадкі ўзбагацяць слоўнік дзяцей з-за шматзначнасці слоў. І, безумоўна, вучаць вобразна думаць.

Практыкаванне для развіцця мовы дашкольнікаў:

 «Што гэта значыць?» (узрост дзяцей старэйшых за пяць гадоў)

Эмацыйная афарбоўка і інтанацыя мовы маюць важнае значэнне, таму, што ўласна па тоне, мы нярэдка даведаемся аб настроі, хто гаворыць і значэнне таго, што ён нам даносіць.

Хуткамоўкі і прымаўкі.

Прамаўляць хуткамоўкі і прымаўкі - карысна для дзяцей рознага ўзросту, нават калі дыкцыя дзіцяці на першы погляд у норме. У дашкольнікаў яшчэ даволі дрэнна працую і скаардынаваны маўленчы апарат. Сустракаюцца дзеці, якія вымаўляючы словы, спяшаюцца, заглынаюць канчаткі, а іншыя, наадварот, павольна кажуць і занадта зацягваюць слова. Неабходна запомніць - дыкцыя фарміруецца пры дапамозе адмысловых заняткаў, бо ніхто не валодае бездакорным вымаўленнем ад прыроды.

Маўленчыя гульні для развіцця дыялагічнай мовы.

Мова выконвае разнастайныя функцыі ў жыцці дзіцяці. Асноўнай і першапачатковай  з'яўляецца камунікатыўная функцыя - прызначэнне мовы -быць сродкам зносін. Мэтай зносін можа быць як падтрыманне сацыяльных кантактаў, абмен інтэлектуальнай інфармацыяй, уздзеянне на эмацыйную сферу і паводзіны партнёра, так і само паведамленне. Усе гэтыя аспекты камунікатыўнай функцыі мовы прадстаўлены ў паводзінах дашкольніка і актыўна ім асвойваюцца.

Дыялог выступае як асноўная форма маўленчых зносін, у нетрах якой зараджаецца маналог.

Гутаркова-дыялагічная  мова - даволі складаная форма маўленчай дзейнасці, паколькі кожнаму ўдзельніку дыялогу неабходна ўменне выслухаць пытанні і рэплікі суразмоўцы, суадносячы з ім свае адказы і выказванні. Пры гэтым пэўныя цяжкасці выклікае задача правільнага граматычнага афармлення адказу і пытання.

Такім чынам, можна казаць пра тое, што дыялагічная форма зносін не дадзена дзіцяці першапачаткова. Яе станаўленне праходзіць стадыю прад дыялог ( «дуэт», «калектыўны маналог»), стадыя скаардынаванага маўленчага дзеяння,  накіравана на падтрыманне сацыяльнага кантакту, практычнага ўзаемадзеянне, паступова набліжаючыся да авалодання «тэарэтычны», змястоўны дыялог, асобасна афарбаванае зносіны.

Першыя маўленчыя гульні па развіццю дыялагічнай мовы лепш за ўсё будаваць вакол цікавых прадметаў, напрыклад макет карабля, ракеты, спадарожнік, новая заводная цацка, гульні і г.д.  Гульня праходзіць у форме нязмушанага абмену рэплікамі і адказаў выхавальніка на пытанні. Асноўная мэта  моўнай гульні - развіццё стымулу да маўленчых зносін на эмацыйнай аснове. Найбольш даступная і жывая форма засваення дыялогу - гульня. Тут можна прапанаваць наступныя гульні: «Гусі-гусі», «Зайцы», «Святлафор».

Развіццю дыялога таксама спрыяе выкарыстанне прыёмы тэатралізацыі (гульні-драматызацыі, тэатралізаваныя паказы), якія развіваюць інтанацыйную выразнасць, узбагачаюць слоўнік, фарміруюць граматычны лад, актывізуюць маўленчую дзейнасць дзіцяці ў цэлым.

          Спачатку дзіцяці прапануецца ўважліва праслухаць дыялог, зразумець яго сэнс, вызначыць удзельнікаў размовы. (. Напрыклад, «вязанка», «галлё» і т д.) Шэраг дыялогаў мае ў сваім складзе слова, якія могуць быць незнаёмыя або незразумелыя дзіцяці - значэнне гэтых слоў неабходна ўдакладніць. Затым дыялог трэба вывучыць. Далей ідзе размеркаванне роляў паміж дзецьмі або паміж дзіцем і дарослым.

Асаблівую ўвагу трэба надаць не механічнаму  завучванню і прайграванню дыялогу, а характар ​​выказвання: кожны павінна весці сваі ролі выразна, інтанацыйна афарбоўваючы сваю мову ноткамі  здзіўлення, захаплення, здзіўлення…

Дыялогі можна выбіраць у адпаведнасці з прыярытэтнай задачай карэкцыі: гэта можа быць аўтаматызацыя або дыферэнцыяцыя пастаўленых гукаў, замацаванне лексічнага матэрыялу і пашырэнне слоўнікавага запасу, правядзенне работы над граматычным ладам мовы і г.д.

Праца над дыялогам паляпшае моўную дзейнасць дзяцей, пашырае іх кругагляд, развівае камунікатыўныя навыкі.

Да тэкстаў дадзены прыкладныя заданні, якія можна змяніць і дапоўніць іх у адпаведнасці з магчымасцямі вашага дзіцяці і вашай фантазіяй.

Заданні носяць:

 • лексічны характар ​​(напрыклад, «Якая гародніна расце на агародзе?»)
 • Граматычны характар ​​( «Змяні словы па ўзоры журавіна - журавіны»).

А таксама спрыяюць развіццю фанетычнага слыху ў дзяцей (напрыклад, «Назаві гукі ў слове», «Колькі літар у словах?”

 Прапанаваная падборка матэрыялу можна выкарыстоўваць як для завучвання на памяць, так і для аналізу фанетыка-лексіка-граматычная боку  маўлення. У практыкаванні ўключаны заданні на практычнае засваенне лексічных і граматычных сродкаў мовы, авалоданне элементамі гука-літарнага аналізу.

Мэта - дапамагчы дзецям розных узроставых груп развіць навыкі дыялагічнай мовы ў розных сітуацыяцыйных зносінах.

 

 

 

свернуть

Роля бацькоў у развіцці мовы дзяцей

У сям'і з'явілася дзіця. Усім хочацца, каб яно было самым разумным, здаровым, прыгожым, вучылася з цікавасцю, радасцю, стараннем. Але ці ўсё вы зрабілі для таго, каб дзіця было гатовым  да гэтага? Ці дастаткова развітая яго мова? Ад гэтага залежаць яго поспехі ў засваенні абсалютна ўсіх прадметаў школьнай праграмы!

Парою разумова і псіхічна нармальна развіваючыяся  дзеці маюць цяжкасці ў авалоданні мовай. Гэтаму ёсць некалькі прычын: дзіця шмат хварэе і часта адсутнічае ў дзіцячым садзе, зусім не наведвае дашкольную ўстанову і  інш.. З такімі дзецьмі, як правіла, патрабуецца індывідуальная праца. І ў гэтым вялікую дапамогу сваім дзяцям  могуць  аказаць бацькі. У цяперашні час існуе маса папулярнай літаратуры, якая дае магчымасць бацькам арганізаваць заняткі з дзіцем дома.

На што ж варта звяртаць увагу ў арганізацыі хатніх заняткаў? Як правільна дапамагчы дзіцяці? Што залежыць ад вас, бацькоў? На гэтыя пытанні мы паспрабуем адказаць далей.

Недахопы вымаўлення могуць быць вынікам парушэнняў у будынку артыкуляцыйнага апарата: адхіленні ў развіцці зубоў, няправільнае размяшчэнне верхніх зубоў у адносінах да ніжнім і інш. Каб папярэдзіць парушэнні  мовы, вельмі важна сачыць за станам і развіццём зубачэлюстнай сістэмы, сваечасова звяртацца за  парадай  да стаматолага, устараняць парушэнні , лячыць зубы.

Асаблівую ўвагу трэба звярнуць на слых. Слыху належыць важная роля ў авалоданні дзіцем мовай, у правільным і своечасовым засваенні гукаў. Чуючы гаворку, асобныя словы, гукі, дзіця пачынае і сам прамаўляць іх. Нават пры нязначным  зніжэнні слыху ён пазбаўляецца магчымасці нармальна ўспрымаць гаворку. Таму бацькам вельмі важна звяртаць  увагу на развіццё слыху малога. Неабходна аберагаць слых дзіця ад пастаянных моцных гукавых уздзеянняў (уключаныя на поўную гучнасць радыё, тэлевізар), а пры захворваннях органаў слыху своечасова лячыць іх, і ня хатнімі сродкамі, а ў медыцынскіх установах.

Бацькі павінны берагчы яшчэ неўздужалы галасавы апарат дзіцяці, не дапускаць празмерна гучнай гаворкі, асабліва ў халоднае надвор'е, прывучаць дыхаць праз нос, папярэджваць хранічны насмарк.

Дарослыя павінны дапамагчы дзіцяці авалодаць правільным гукавымаўленнем, але не варта фарсіраваць маўленчае развіццё. Шкодна нагружаць маляня складаным маўленчых матэрыялам, прымушаць паўтараць незразумелыя яму словы, завучваць складаныя па форме, зместу і аб'ёму верша, вучыць правільна вымаўляць гукі, якія з-за непадрыхтаванасці артыкуляцыйнага  апарату  яму яшчэ не даступныя (напрыклад, у 2-3 гады вучыць правільна вымаўляць шыпячыя , гук р), чытаць мастацкія творы, прызначаныя дзецям школьнага ўзросту.

Дзіця авалодвае мовай па перайманні. Таму вельмі важна, каб дарослыя сачылі за сваім вымаўленнем, гаварылі не спяшаючыся, выразна прамаўлялі ўсе гукі і словы.

Нярэдка прычына няправільнага вымаўлення гукаў з'яўляецца перайманне дзіцяці  мовы дарослых  з парушэннем   , старэйшых братоў, сёстр, таварышаў, з якімі маляня часта мае  зносіны.

Бацькам варта звярнуць увагу і на тое, што ў зносінах з дзецьмі, асабліва ў раннім і малодшым дашкольным узросце, нельга «падстрайвацца» пад дзіцячую гаворка, прамаўляць словы скажона, ўжываць замест агульнапрынятых слоў скарочаныя слова ці гукапераймання ( «Бібікаў», «ляля» і г.д.), сюсюкаць. Гэта будзе толькі тармазіць засваенне гукаў, затрымліваць своечасовае авалоданне слоўнікам. Не спрыяе развіццю мовы дзіцяці частае ўжывання слоў з памяншальна- ласкальнымі суфіксамі, а таксама словы, якія  не зразумелыя  для яго разумення або складаны ў гука-складовай ступені.  Калі ваша дзіця няправільна вымаўляе якія-небудзь гукі, словы, фразы, ня варта перадражніваць яго, смяяцца ці, наадварот, хваліць. Таксама нельга патрабаваць правільнага вымаўлення гукаў у той перыяд жыцця малога, калі гэты працэс не скончаны.

Некаторыя недахопы ў гаворкі дзяцей магчыма ліквідаваць толькі пры дапамозе спецыялістаў, настаўнікаў-лагапедаў. Але шэраг недахопаў ліквідаваць лёгка, і даступна гэта не толькі выхавальніку, але і бацькі. У сям'і звычайна папраўляюць дзіцяці, калі яно няправільна вымаўляе той ці іншы гук ці слова, але робяць гэта не заўсёды дакладна. Да выпраўлення памылкі трэба падыходзіць вельмі асцярожна. Нельга лаяць дзіцяці за яго дрэнную гаворка і патрабаваць, каб яно  неадкладна і дакладна паўтарыла  цяжкае для яго слова. Часта гэта прыводзіць да таго, што дзіця наогул адмаўляецца казаць, замыкаецца ў сабе. Выпраўляць памылкі трэба тактоўна, зычлівым тонам. Не варта паўтараць няправільна вымаўленае дзіцем слова. Лепш даць ўзор яго вымаўлення.

Займаючыся з дзіцем дома, чытаючы яму кнігу, разглядаючы ілюстрацыі, бацькі нярэдка прапаноўваюць яму адказаць на пытанні па змесце тэксту, перадаць змест казкі (аповеду), адказаць, што намалявана на малюнку. Дзеці спраўляюцца з гэтымі заданнямі, але дапускаюць моўныя памылкі. У гэтым выпадку не варта перабіваць дзіцяці, трэба даць магчымасць скончыць выказванне, а затым паказаць на памылкі, даць ўзор. Вельмі часта дзеці задаюць нам розныя пытанні. Часам на іх цяжка знайсці правільны адказ. Але ўхіляцца ад пытанняў дзіцяці нельга. У гэтым выпадку можна паабяцаць даць адказ, калі дзіця паесць (пагуляе, выканае якое-небудзь заданне). Тады малы атрымае правільную інфармацыю, ўбачыць у асобе дарослага цікавага для сябе суразмоўца і ў далейшым будзе імкнуцца да зносін з ім.

У сям'і для дзіцяці неабходна ствараць такія ўмовы, каб ён адчуваў задавальненне ад зносін з дарослымі, старэйшымі братамі і сёстрамі, атрымліваў ад іх не толькі новыя веды, але і узбагачаў свой слоўнікавы запас, вучыўся дакладна будаваць сказы, правільна і выразна вымаўляць гукі і словы , цікава расказваць.

свернуть

Роля дыдактычных гульняў і лексічных практыкаванняў у замацаванні і актывізацыі слоўніка дзяцей

“Роля дыдактычных гульняў і лексічных практыкаванняў

у замацаванні і актывізацыі слоўніка дзяцей”

 

Кансультацыя для выхавальнікаў установы дашкольнай адукацыі

    Мэта: павысіць узровень прафесійнай кампетэнцыі педагогаў у вырашэнні задач абагэчэння і актывізацыі слоўніка дзяцей дашкольнага ўзросту  праз выкарыстанне дыдактычных гульняў.

             Асаблівасці слоўніка дашкольніка дазваляюць вызначаць задачы слоўнікавай работы:

 1. Забяспечыць колькаснае назапашванне слоў, неабходных для змястоўных зносін.
 2. Забяспечыць засваенне сацыяльна замацаванага зместу слоў. Вырашэнне дадзенай задачы уключае:
 • авалоданне сэнсам слоў на аснове дакладнага суаднясення з аб’ектамі навакольнага асяроддзя, з іх асаблівасцямі і ўзаемаадносінамі;
 • засваенне абагульняючага значэння слова на аснове выдзялення істотных прыкметаў прадметаў і з’яў;
 • пранікненне ў вобразны строй маўлення і ўменне карыстацца ім.
 1. Актывізацыя слоўніка, г.з. не толькі значэнне слоў, але і ўвядзенне іх у практыку зносін.

             У дашкольным узросце дзіця павінна авалодаць такім слоўнікавым запасам, які дазволіў бы яму ўступаць у зносіны з аднагодкамі і дарослымі, паспяхова навучацца ў школе, разумець літаратуру, телэвізійныя перадачы і г.д. Таму дашкольная педагогіка разглядае развіццё слоўніка дзяцей як адну з важных задач развіцця маўлення.

Ажыццяўляючы работу з дзецьмі па фарміраванні, абагачэнні і актывізацыі слоўніка педагогі шырока выкарыстоўваюць разнастайныя дыдактычныя гульні.

Дыдактычная гульня ўяўляе сабой шматпланавую, складаную педагагічную з’яву: яна з’яўляецца і гульнявым метадам навучання дзяцей дашкольнага ўзросту, і формай навучання, і самстойнай гульнявой дзейнасцю, і сродкам усебаковага выхавання асобы дзіцяці. Менавіта ў дыдактычнай гульні дзіця атрымоўвае магчымасць удасканальваць, абагачаць, замацоўваць, актывізаваць свой слоўнік.

             Змест дыдактычных гульняў вызначаецца вучэбнай праграмай дашкольнай адукацыі, звязаны са зместам заняткаў і назіранняў. Дыдактычная гульня павінна абапірацца на веды, якія ўжо маюцца ў дзяцей, прычым у адной гульні яны могуць карыстацца ведамі і ўяўленнямі, атрыманымі на занятках па розных адукацыйных абласцях. Напрыклад, у гульні “Назаві тры прадметы”, прыходзіцца ўспамінаць і называць жывёл, сродкі перамяшчэння, садавіну і агародніну, мебель, посуд і г.д.

             Некаторыя дыдактычныя гульні маюць сюжэт і патрабуюць разыгрыванне ролей. Так, у гульні “Магазін цацак” ёсць і прадавец, і пакупнікі. Многія гульні не маюць сюжэта, а канкрэтна вырашаюць пэўную задачу. Але і іх змест бярэцца з ўяўленняў дзяцей аб навакольным асяроддзі і звязана з вырашэннем задач моўнага развіцця. Часам у бессюжэтныя гульні ўводзіцца персанаж. Тое, што задачу перад дзецьмі ставіць не педагог, а лялька, павышае актыўнасць мысленчую і слоўнікавую дзяцей.

   

Выбар гульні, перш за ўсё залежыць ад узросту дзяцей.

 

На другім і трэццім годзе жыцця дзіця засвойвае назвы прадметаў адзення, абутку, мэблі, цацак і г.д., з якімі яно дзейнічае ў дзіцячым садзе і дома, якія часта бачыць і да якіх праяўляе цікавасць. У дзяцей малодшага дашкольнага ўзросту назіраецца асаблівасць называць адным словам групу адных і тых жа прадметаў, незалежна ад іх памераў, колеру, палажэння ў прасторы.

Слоўнікавая работа на дадзеным этапе заключаецца ў тым, што дзяцей вучаць разлічаць і называць часткі прадметаў, дзеянні з прадметамі, кантрастныя памеры прадметаў, колеры, формы, смакавыя якасці, некаторыя фізічныя якасці (халодны, гладкі) і асаблівасці (б’ецца, рвецца), іх функцыі. Узбагачаецца слоўнік словамі – назвамі прафесій людзей, раслін, прадуктаў харчавання і г.д.

У гэтым узросце можна выкарыстоўваць гульні: “Што змянілася”, “Назаві правільна”, “Не памыліся”, “Што ў каго?”, “Скажы, якая?” і г.д.

                        Слоўнік дзяцей на чацвёртым годзе жыцця па-ранейшаму папаўняецца назвамі прадметаў, з якімі яны сутыкаюцца. Дзеці адчуваюць цяжкасці пры называнні многіх прадметаў абіходу, транспартных сродкаў і г.д. Гэтыя памылкі вызваны недакладнасцю, недыферынцыраванасцю ўспрымання і ўяўленняў.     Таму істотнае значэнне на дадзеным этапе набывае азнаямленне дзяцей з асаблівасцямі прадметаў і слоўнікавая работа ў працэсе паглыблення ведаў аб прадметах. Дашкольнікаў вучаць адрозніваць прадметы па знешніх і ўнутраных прыкметах (якасцях), дзеяннях і правільна іх называць, называць словы з супрацьлеглым значэннем, называць цэлае і часткі, разумець і ўжываць некаторыя абагульняючыя паняцць (адзенне, цацкі, посуд), разумець і ужываць некаторыя мнагазначныя словы, разумець семантычныя адносіны слоў розных часцін мовы ў адзінай тэматычнай прасторы (конь бяжыць, птушка ляціць). Для вырашэння дадзеных задач можна выкарыстоўваць гульні “Хто як крычыць?”, “Хто што робіць?”, “У каго які дом?”, “Скажы, якія”, “Назаві часткі”, “Скажы наадварот”, “У каго ёсць ножкі?”, “Што спачатку, а што потым?” і г.д.

            На пятым годзе жыцця прадугледжваецца ўвядзенне ў актыўны слоўнік розных часцін мовы, назваў усіх прадметаў, іх якасцей, уласцівасцей, дзеянняў з імі, вучыць параўноўваці прадметы, абазначаць відавыя і родавыя паняцці, ужываць словы, якія абазначаюць матэрыял, прасторавыя адносіны, уласцівасці і якасці прадметаў, разумець мнагазначнасць слоў, падбіраць словы, блізкія і супрацьлеглыя па сэнсе, формы слоў для абазначэння аднаго і таго ж аб’екта.  

Замацаваць дадзеныя ўменні можна у такіх гульнях: “Параўнай прадметы”, “Разлажы па кошыках”, “Магазін адзення” (абутку, прадуктаў і г.д.), “Паглядзі, і скажы” і г.д. Групіроўка прадметаў ажыццяўляецца толькі па адной істотнай прыкмеце. Групіроўка па комплексу істотных прыкмет ім яшчэ не даступна.

   У старэйшым дашкольным узросце працягваецца работа па пашырэнні слоўніка. Значную  ўвагу надаюць увядзенню ў актыўны слоўнік слоў, якія абазначаюць дыферынцыраваныя па ступені выражанасці якасці і ўласцівасці (светла-чырвоны, горка-салёны, тяжэйшы, гарачэйшы), авалоданню некаторымі відавымі і родавымі паняццямі і іх дыферынцыяцыі (шапка вязаная і футравая, адзенне зімовае і летняе), фарміраванню ўяўленняў пра значэнне слова (шэптам – казаць ціха), разуменню некаторых адносін паміж словамі: антаніміі, сінаніміі, мнагазначнасці, разуменню даступных фразеалагізмаў, вобразных выразаў у загадках, прымаўках, выкарыстанню іх ва ўласным маўленні.

   Ажыццяўляючы работу па актывізацыі слоўніка можна выкарыстоўваць наступныя гульні: “Чароўны мяшэчак”, “Хто назаве больш?”, “Фарбы”, “Назаві адным словам”, “Падбяры слова”, “Скажы наадварот”, “Адгадай слова”, “Складзі адно слова з двух”, “Скажы па-другому”, “На што падобны”, “З чаго зроблены?”, “Магазін”, “У вёсцы”, Хто куды”, Калі гэта бывае?”, “Я пачынаю, а ты працягвай”,  і г.д.

   Галоўнае, помніце, што гульня – асноўны від дзейнасці ў дашкольным узросце. Яна дазваляе дзіцяці праявіць сваю актыўнасці, асабісты вопыт, прымяніць і замацаваць свае уменні. А галоўнае – яна стварае матыў, жаданне дабіцца поспеху, што робіць гульню значным стымулам для развіцця маўлення дзяцей.

 

свернуть